ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคม) ในการขออนุญาตก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำแม่กรณ์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(ประกาศเมื่อ 29/07/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชาคม) ในการขออนุญาตก่อสร้างฝายน้ำล้นลำน้ำแม่กรณ์ บ้านปางกอก หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งฝายดังกล่าวได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า โดยใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 แต่ยังไม่ได้รับอนุญาตการก่อสร้างแต่อย่างใด สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำ    ในการเกษตรกรรม จำนวน 11 หมู่บ้าน รวมผู้ใช้น้ำประมาณ 2,653 ครัวเรือน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อจะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กรมเจ้าท่าพิจารณาต่อไป


ย้อนกลับ


ภาพกิจจกรมอื่น ๆ

 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
ค์ริรส่ตำแม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์