ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 และปรับปรุงภูมิทัศ

(ประกาศเมื่อ 23/05/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)

กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นทองอุไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10   และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว บริเวณหมู่บ้านบริวารบ้านปางกลาง หมู่ที่ 4  จำนวน 200 ต้น  วันอังคารที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ส.ส.เชียงราย ดร.เอกภพ  เพียรพิเศษ พร้อมทีมงานมาร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับ คณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภา ่อบต. ผู็นำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ให่ญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ ่อบต. พี่น้องประชาชนบ้านบริวารบ้านปางกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 


ย้อนกลับ


ภาพกิจจกรมอื่น ๆ

 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์