ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(P-bidding)

( ประกาศเมื่อ 25/05/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)ข่าวจัดซื้อ-จัดข้างอื่น ๆ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/1 บ้านปางกอก หมู่ที่ 9

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงรับบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ 8

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด เพื่อป้องกันตลิ่งพัง บ้านสวนดอก หมู่ที่ 3

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)

 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์