ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วม
งานร้องเรียนร้องทุกข์
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กองช่าง : แบบคำขออนุญาตต่างๆ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานปลัดนายชลิต สมรูป
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 106

นางสาววิลาวัณย์ เดชะคำแก่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นายอมร ประพัศรางค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นายศุภลักษณ์ นาชัยเวียง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นางเมธาพร พรมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 100

นางสาวชุติณัชชา สุจาจริง
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล
นิติกรชำนาญการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 100
นายโชคสวัสดิ์ ใจทัด
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107
นางจิราพร กิจพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 100


นางสาวดวงเดือน แก้วแปง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 100
นายเอกพจน์ ไชยชมภู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107

นางสาวหนึ่งฤทัย บรรดิ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นางสาวพชรภัทร ประมวล
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นายนพดล เกียรติยศ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107

นายเรืองยศ ผุดผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107
นายนัทธพงศ์ มะโนธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107
นางสาวสาลิกา ทิพย์สุภา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107
นายคงศักดิ์ คำดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107

พัชรพล จิตวิลัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107
นายณัชฐศมร์ พรหมพันธ์ู
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107
นายอนุสรณ์ ไม้แสนช่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107

นางจันทร์ฟอง พรมมินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 109
นางปรานอม ไชยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 100
นายสุเทพ รุณรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทร : 053726368-9 ต่อ 107


 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์