ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
     

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 4/01/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

เผยแพร่องค์ความรู้ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 16/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

( ประกาศเมื่อ 01/09/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

การดำเนินโครงการค่ายธรรมะครูประจำปีการศึกษา 2562

( ประกาศเมื่อ 12/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

โตรงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูประจำปีงบประมาณ 2562

( ประกาศเมื่อ 11/07/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

( ประกาศเมื่อ 01/10/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

( ประกาศเมื่อ 18/09/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (รถตู้)

( ประกาศเมื่อ 09/09/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายนัทธพงศ์ มะโนธรรม

( ประกาศเมื่อ 29/05/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0010 กองคลัง

( ประกาศเมื่อ 2/07/2563 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์