ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้านอาหารในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
     
 
 
 
 
   
 
     

งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2561

( ประกาศเมื่อ 5/02/2561 เปิดอ่าน ครั้ง)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

( ประกาศเมื่อ 10/01/2561 เปิดอ่าน ครั้ง)

งบรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนธันวาคม2560

( ประกาศเมื่อ 04/01/2561 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

( ประกาศเมื่อ 15/12/2560 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 26/09/2560 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

หมู่ที่ 13 (บัวเงา) -ปร4,5

( ประกาศเมื่อ 20/03/2561 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

หมู่ที่ 13 (นพดล) -ปร.4,5

( ประกาศเมื่อ 20/03/2561 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)

หมู่ที่ 7 - ปร4,5

( ประกาศเมื่อ 20/03/2561 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)

หมู่ที่ 6 - ปร4,5

( ประกาศเมื่อ 20/03/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)

หมู่ที่ 4 - ปร 4,5

( ประกาศเมื่อ 20/03/2561 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
ตารางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ประจำเดือนเมษายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2018 เวลา 11:02:03 นาที )
มหกรรมท่องเที่ยววิถีไทย วิถีเกษตร ทวารวดี 2018
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 14:17:44 นาที )
ขนส่งเชียงราย แจ้งเตือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ให้สวมหมวกนิรภัย 100%
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 10:57:25 นาที )
กรมสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวน ทุกท่านร่วมรับบริการแนะนำ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90,91) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2561
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2018 เวลา 09:35:42 นาที )
วัดฝั่งหมิ่นขอเชิญศรัทธา สาธุชน ที่มีความสนใจการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 10:23:20 นาที )
ททท.สำนักงานเชียงรายร่วมกับสายการบิน และผู้ประกอบการ ร่วมกระตุ้นใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ช่วงเดือน พ.ค-ก.ย 2561
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 มีนาคม 2018 เวลา 09:14:06 นาที )
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ใช้สิทธิประกันสังคมได้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 08:25:15 นาที )
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2016 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์