ข้อมูลทั่วไป
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริตการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
รายงานการประชุม
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561

- เพิ่มเติมครั้ง 4 /2561

- เปลี่ยนแปลง 5 /2561

- เพิ่มเติมครั้ง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 1 /2562

- เปลี่ยนแปลง 2 /2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
 
     

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี2564

( ประกาศเมื่อ 12/01/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

( ประกาศเมื่อ 01/12/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล

( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 4/01/2563 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

ประกาศ ซื้อไม้ ตามโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะ ภายใต้กิจกรรม ?หมู่บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน? สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 12/01/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (โทรทัศน์) หมายเลขครุภัณฑ์ 456-60-0008 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-47-0004สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0051 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)

ประกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0050 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 11/01/2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์