ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
     

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565

( ประกาศเมื่อ 05/01/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศสัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

( ประกาศเมื่อ 12/05/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564

( ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

( ประกาศเมื่อ 10/09/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3

( ประกาศเมื่อ 02/08/2564 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กรณ์ หมู่ที่ 1

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเทิศไท้

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บ้านปางริมกรณ์ หมู่ที่ 10

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดาวิ จะเตาะ บ้านหนองเขียว หมู่ที่ 12

( ประกาศเมื่อ 28/02/2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)

ประกาศ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ GATA 4 จุด 5 เมตร จำนวน 1 อันๆละ 300.00 บาท

( ประกาศเมื่อ 12/01/2565 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 

นายบดินทร์ หงษ์หิน

ปลัด อบต.แม่กรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์