ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การบริหารเงินงบประมาณ
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
     

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

( ประกาศเมื่อ 29/11/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 10/05/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ผลการดำเนินงานตามโครงการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการชำระภาษีของท้องถิ่น ประจำปี 2565

( ประกาศเมื่อ 03/10/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

( ประกาศเมื่อ 01/04/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์การ ออกหน่วยรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

( ประกาศเมื่อ 01/04/2565 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน (e-bidding)

( ประกาศเมื่อ 19/08/2565 เปิดอ่าน 95 ครั้ง)

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

( ประกาศเมื่อ 04/04/2565 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

( ประกาศเมื่อ 05/07/2565 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้งตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ้านเมืองรวง

( ประกาศเมื่อ 30/09/2564 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สาด หมู่ที่ 4

( ประกาศเมื่อ 13/06/2565 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 

นายบดินทร์ หงษ์หิน

ปลัด อบต.แม่กรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น