ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของอบต.
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา
แหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล
ผลิตภัณฑ์ตำบล (OTOP)
ที่พักในตำบล
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ติดต่อเจ้าหน้าที่
การรับฟังความเห็นประชาชน
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล"
 
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
การมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
ควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การเงิน - การคลัง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ลานกีฬา/สนามกีฬา
แผนการดำเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย
ทะเบียบภูมิปัญญาท้องถิ่น
หมายเลขโทรศัพท์ ผู้นำในตำบลแม่กรณ์
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบไตรมาส
การบริหารเงินงบประมาณ
รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลังข่าวมหาดไทยการจัดการความรู้ (KM)
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
     

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

( ประกาศเมื่อ 27/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

***เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

( ประกาศเมื่อ 09/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

( ประกาศเมื่อ 13/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศเทศบาลตำบลดอยฮาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 (ครั้งที่ 2)

( ประกาศเมื่อ 07/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

( ประกาศเมื่อ 02/03/2566 เปิดอ่าน ครั้ง)

   
     

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งปริ้นเตอร์ผ่านระบบ Network สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 02/03/2565 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 04/03/2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดถังดับเพลิง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 04/03/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 09/03/2565 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
 

นายบดินทร์ หงษ์หิน

ปลัด อบต.แม่กรณ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล
ค้นในGoogle ค้นใน maekorn.go.th
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 
หมู่ 13 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-726-368-9   แฟกซ์ 053-726-004
อีเมล saraban@maekorn.go.th
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ครั้ง กำลังออนไลน์ 1 คน
อบต.แม่กรณ์ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์ 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น